Beste Verenigingen

Gisteren hebben jullie wellicht het persmoment van de Minister-President gezien betreffende de Corona maatregelen. In dat persmoment werd nadrukkelijk aangegeven dat de huidige maatregelen naar verwachting zeker tot december zullen duren.In dat persmoment werd ook de vraag gesteld m.b.t. de Horeca. Ook daar werd bevestigend op beantwoord,

Het Bondsbestuur had graag een perspectief willen bieden wanneer de NPB evenementen weer opgestart kunnen worden mits dat veilig en verantwoord zou kunnen. De NPB betreurt het dat ondanks door veel lokalen hard is gewerkt om geheel binnen de RIVM richtlijnen de wedstrijden te spelen, de evenementen stopgezet zijn.

Op basis van de mededelingen van de minister-president heeft het Bondsbestuur besloten om de evenementen (wedstrijden en toernooien) gepland in 2020 uit te stellen.

In december zal het Bondsbestuur bekijken hoe en op welke wijze vervolg gegeven kan worden aan de evenementen (wedstrijden en toernooien). Wij hopen dan in ieder geval meer duidelijkheid te kunnen geven over het uitspelen van het seizoen 2020/2021. De betekent tevens dat de data in de agenda voor 2021 dus nadrukkelijk onder voorbehoud zijn. 

Mocht de situatie daartoe aanleiding geven, zullen wij jullie uiteraard eerder hierover berichten.


Met vriendelijke groet,


namens het Bondsbestuur

Han Hertmann, voorzitter.