NK INVIDUEEL 2 + 3 FEBRUARI

Het vragenformulier is maar door 7 verenigingen ingediend waarbij de meerderheid aangaf dat er niks veranderd hoefden te worden, wij het NPB bestuur hebben dan ook besloten om het te laten hoe het is.

NK worden gespeeld in het weekend van 2 & 3 februari, voorronden indien nodig op zaterdag 2 Februari 14.00 uur of 19.00 uur in alle lokalen en de finalen op zondag 3 februari
NK SUPER ALGEMEEN, voor spelers uit de Super League maar open voor iedereen in cafe DE WETZELS

NK PRO, voor spelers uit de Promotie League & 1e klasse in cafe DE TUNNELBAR

NK LOW, voor spelers uit de 2e & 3e Klasse in cafe DE REUNIE

Mocht er interesse zijn voor een aparte NK Dames (min 8 ) wordt deze gespeeld in cafe De SPORT. (AUB tijdig doorgeven bij Hoofdtoernooien)

Een speler is vrij om deel te nemen aan een hogere NK, bijvoorbeeld een speler uit de 1e klasse mag als hij of zij dat wenst deelnemen aan het NK SUPER ALGEMEEN maar NIET aan het NK LOW kortom men mag wel hoger deel nemen maar niet lager.
Spelers met een TOERNOOILIDMAATSCHAPSKAART worden in overleg ingedeeld door Hoofdtoernooien.