Skip to main content

Feestavond 2024


Mededeling

Op 6 juli a.s. is de Prijsuitreiking en Feestavond van de NPB. En deze keer een
bijzondere feestavond want de NPB bestaat 45 jaar en dat willen wij graag
samen vieren.
Het inschrijfformulier voor de feestavond is per post aan de verenigingen
gezonden maar ook te downloaden via:
Algemeen => Formuleren => Formulier Feestavond 2024
Denk eraan dat dit formulier en de betaling uiterlijk voor 30 juni 2024 in ons
bezet moet zijn.
Tijdens de feestavond willen wij ook onze leden en verengingen die 25 en zelfs
40 jaar onafgebroken lid zijn van de NPB extra in het zonnetje zetten door het
uitreiken van een speld c.q. het overhandigen van een plaquette. Dit kunnen wij
uiteraard alleen maar doen als deze leden en verenigingen zich bij ons melden.
Geef aan de NPOB door voor 23 juni a.s.

Met vriendelijke groetjes,

Team NPB Alle Info MVP Finales
Inschrijving seizoen 2024-2025