Seizoen:     Live-Ticker …
 
Perfect Brandpreventie SL
Pl. Team W W G V Punten
1
Apollo-A
3 3 0 0 6
2
de Sjloes-A
3 2 1 0 5
3
de Sjloes-B
3 2 0 1 4
4
de Gebroken Keu-A
3 0 3 0 3
4
De Sport-A
2 1 1 0 3
4
Schaesbergerveld-A
2 1 1 0 3
4
`t Lauradorp-A
3 1 1 1 3
8
de Bar-A
3 1 0 2 2
9
De Sport-B
3 0 1 2 1
10
Mio-A
3 0 0 3 0
10
The Royal Pub-A
2 0 0 2 0
Wedstrijden …
 
Installatiebedrijf Lemmens PL A
Pl. Team W W G V Punten
1
`t Steenenkruis-A
3 2 1 0 5
2
de Bar-C
3 2 0 1 4
2
Gorissen-B
3 2 0 1 4
2
Het Kroegje Heerlen-A
3 2 0 1 4
2
In de Vrie-A
3 2 0 1 4
6
Bie Alois-A
2 1 1 0 3
7
de Kroeg-A
3 0 2 1 2
7
De Sport-C
2 1 0 1 2
7
Rumpener Beemden-A
3 1 0 2 2
10
Apollo-B
2 0 0 2 0
10
D`n Aezel-B
3 0 0 3 0
Wedstrijden …
 
Installatiebedrijf Lemmens PL B
Pl. Team W W G V Punten
1
Gorissen-A
3 2 1 0 5
2
Apollo-E
3 1 2 0 4
2
Bie Lowieke-A
3 2 0 1 4
2
`t Pumpje-A
3 1 2 0 4
5
de Koempels-A
3 1 1 1 3
6
de Bar-B
2 0 2 0 2
6
de Heikaatsje-A
3 0 2 1 2
6
D`n Aezel-A
2 1 0 1 2
6
`t Steenenkruis-C
3 0 2 1 2
10
Trefpunt-A
2 0 1 1 1
10
`t Volkshuis-A
3 0 1 2 1
Wedstrijden …
 
1e League A
Pl. Team W W G V Punten
1
Bie Lowieke-B
3 3 0 0 6
1
de Bar-D
3 3 0 0 6
3
`t Pumpje-C
3 2 1 0 5
4
de Reunie-A
3 2 0 1 4
4
The Hustler-A
3 2 0 1 4
6
Apollo-C
3 1 1 1 3
7
`t Eikske-B
3 1 0 2 2
8
de Sjloes-D
3 0 0 3 0
8
D`n Aezel-D
2 0 0 2 0
8
Hofland-A
2 0 0 2 0
8
Mio-D
2 0 0 2 0
Wedstrijden …
 
1e League B
Pl. Team W W G V Punten
1
`t Brandwapen-A
3 3 0 0 6
2
Het Kroegje Heerlen-B
3 2 1 0 5
2
`t Eikske-A
3 2 1 0 5
2
`t Steenenkruis-B
3 2 1 0 5
5
de Leeuwenhoek-A
3 1 2 0 4
5
The Royal Pub-D
3 1 2 0 4
7
Fratelli Billiardairs-A
3 1 0 2 2
8
Berg en Dal-A
3 0 1 2 1
8
Guusje-A
3 0 1 2 1
8
In de Vrie-B
3 0 1 2 1
8
Oud Molenberg-C
3 0 1 2 1
8
Oud Spaans-C
3 0 1 2 1
Wedstrijden …
 
1e League C
Pl. Team W W G V Punten
1
Bie Alois-B
3 2 1 0 5
1
Oud Spaans-A
3 2 1 0 5
3
Poolcafe Valkenburg-A
3 2 0 1 4
4
Wetzels-B
3 1 1 1 3
4
`t Brandwapen-B
2 1 1 0 3
4
`t Pumpje-B
2 1 1 0 3
7
Mio-B
2 1 0 1 2
7
`t Volkshuis-B
3 1 0 2 2
9
D`r Belg-A
3 0 1 2 1
10
d`r Springbron-A
2 0 0 2 0
10
Oud Molenberg-B
2 0 0 2 0
Wedstrijden …
 
1e League D
Pl. Team W W G V Punten
1
Mio-C
3 2 1 0 5
2
D`r Belg-B
3 2 0 1 4
2
Oud Molenberg-A
2 2 0 0 4
2
The Royal Pub-B
3 2 0 1 4
2
Wetzels-A
3 2 0 1 4
6
de Sjloes-C
3 1 1 1 3
7
de Gebroken Keu-B
3 1 0 2 2
7
Oud Spaans-B
2 1 0 1 2
7
Slek-A
3 1 0 2 2
10
Apollo-D
3 0 0 3 0
10
D`n Aezel-C
2 0 0 2 0
Wedstrijden …
 
2e League A
Pl. Team W W G V Punten
1
Het Kroegje Heerlen-C
2 2 0 0 4
1
Rumpener Beemden-B
2 2 0 0 4
3
Oud Molenberg-F
2 1 1 0 3
4
Schaesbergerveld-B
2 1 0 1 2
4
`t Steenenkruis-D
1 1 0 0 2
4
`t Volkshoes-B
2 1 0 1 2
7
Oud Spaans-F
2 0 1 1 1
8
Carboon-A
2 0 0 2 0
8
de Leeuwenhoek-B
3 0 0 3 0
Wedstrijden …
 
2e League B
Pl. Team W W G V Punten
1
de Koempels-B
3 2 1 0 5
1
Oud Genhei-A
3 2 1 0 5
1
The Royal Pub-C
3 2 1 0 5
4
de Residentie-A
3 2 0 1 4
4
Het Kroegje Heerlen-D
3 1 2 0 4
4
`t Steenenkruis-E
3 2 0 1 4
7
D`r Belg-E
3 1 1 1 3
7
Lucky One-A
3 1 1 1 3
7
Trefpunt-B
3 1 1 1 3
10
045-B
3 0 0 3 0
10
Berg en Dal-C
3 0 0 3 0
10
Guusje-D
3 0 0 3 0
Wedstrijden …
 
2e League C
Pl. Team W W G V Punten
1
d`r Sjutt-A
3 3 0 0 6
2
Candlelight-A
3 1 2 0 4
2
Dierks-B
3 2 0 1 4
2
Gypsies-A
3 2 0 1 4
2
Hofland-B
3 2 0 1 4
2
Oud Molenberg-D
3 1 2 0 4
7
Edelweiss-A
3 1 1 1 3
8
Fratelli Billiardairs-B
3 1 0 2 2
8
Guusje-C
3 1 0 2 2
8
Het Kroegje Heerlen-E
3 1 0 2 2
11
D`r Belg-D
3 0 1 2 1
12
`t Brandwapen-C
3 0 0 3 0
Wedstrijden …
 
2e League D
Pl. Team W W G V Punten
1
de Kroeg-B
3 3 0 0 6
1
Rolduc-A
3 3 0 0 6
3
Goldfinger-A
3 2 0 1 4
4
De Sport-E
3 1 1 1 3
4
Paddock-A
3 1 1 1 3
4
`t Lauradorp-B
3 0 3 0 3
7
Candlelight-B
3 1 0 2 2
7
de Leeuwenhoek-C
3 1 0 2 2
7
In de Vrie-E
3 1 0 2 2
7
Oud Molenberg-E
3 1 0 2 2
7
`t Eikske-D
3 1 0 2 2
12
Brunssum Noord-B
3 0 1 2 1
Wedstrijden …
 
2e League E
Pl. Team W W G V Punten
1
Berg en Dal-B
3 3 0 0 6
1
Guusje-B
3 3 0 0 6
1
In de Vrie-C
3 3 0 0 6
4
Oud Genhei-B
3 2 0 1 4
4
Paddock-B
3 2 0 1 4
4
Rolduc-B
3 2 0 1 4
7
d`r Sjutt-B
3 1 0 2 2
7
The Royal Pub-E
3 1 0 2 2
9
Het Kroegje Heerlen-F
3 0 1 2 1
9
Lucky One-B
3 0 1 2 1
11
De Sport-D
3 0 0 3 0
11
`t Eikske-C
3 0 0 3 0
Wedstrijden …
 
2e League F
Pl. Team W W G V Punten
1
Schaesbergerveld-C
3 2 1 0 5
1
Wilhelmina-A
3 2 1 0 5
3
D`r Belg-C
2 2 0 0 4
3
D`r Toeëre-A
3 2 0 1 4
3
`t Steenenkruis-F
3 2 0 1 4
6
Apollo-F
3 1 1 1 3
6
Brunssum Noord-A
2 1 1 0 3
8
`t Volkshuis-C
3 1 0 2 2
9
de Ouwe Mert-A
3 0 0 3 0
9
De Sport-F
3 0 0 3 0
9
`t Eikske-E
2 0 0 2 0
Wedstrijden …
 
2e League G
Pl. Team W W G V Punten
1
t Centrum-A
3 3 0 0 6
2
de Lounge-A
3 2 1 0 5
3
Kroegje-B
3 2 0 1 4
3
Mofert-A
3 2 0 1 4
5
de Reunie-B
3 1 1 1 3
5
de Reunie-D
3 1 1 1 3
5
Oud Spaans-D
3 1 1 1 3
5
Oud Spaans-G
3 1 1 1 3
5
Slek-B
3 1 1 1 3
10
`t Volkshoes-A
3 1 0 2 2
11
de Sjloes-E
3 0 0 3 0
11
In de Vrie-D
3 0 0 3 0
Wedstrijden …
 
2e League H
Pl. Team W W G V Punten
1
`t Volkshoes-C
3 3 0 0 6
2
Brand taveerne-A
3 2 1 0 5
2
de Heikaatsje-B
3 2 1 0 5
2
de Sjloes-F
3 2 1 0 5
5
de Reunie-C
3 2 0 1 4
5
Wetzels-C
3 2 0 1 4
7
`t Raodhoes-A
3 1 1 1 3
8
Kroegje-A
3 0 2 1 2
8
Oud Spaans-E
3 1 0 2 2
10
de Gebroken Keu-C
3 0 0 3 0
10
de Reunie-E
3 0 0 3 0
10
t Centrum-B
3 0 0 3 0
Wedstrijden …
 

Volg ons op social media

Aangesloten bij:

Bezoekadres NPB:

Schinvelderstraat 3
6441 TE Brunssum

openingstijden:
zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur

KvK: 40188015
NL 16 ABNA 051 90 02 555
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanmelden voor de Nieuwsbrief