Skip to main content

Mededeling seizoen 2023/2024


Mededeling

Op de site vindt u -binnenkort- de voorlopige competitie-indeling voor het seizoen 2023-2024. Wijzigingen in de indeling (en de speelweken) zijn nog mogelijk. Zodra de indeling definitief is, zullen we dit mededelen.

De uitreiking van de competitie bescheiden is gepland voor zaterdag 2 september bij PBC de Kroeg te Brunssum, het voormalige Bondskantoor van de NPB.Nadere informatie hierover plaatsen we nog op onze website.

U ontvangt voor het afhalen van de competitiebescheiden een bericht over de totale kosten. Deze dienen dan uiterlijk 27 augustus 2023 te zijn voldaan aan de NPB, te weten: rekeningnummer IBAN: NL16ABNA0519002555 t.n.v. NPB - Brunssum o.v.v. de naam van de vereniging. U dient dan tevens de openstaande facturen (boetes seizoen 22/23) te betalen.

Tenslotte vragen wij u aandacht voor het volgende:

Alle speeltafels dienen tijdig (conform reglement voor 1 september 2023) door de keurmeester te zijn gekeurd. Het is niet toegestaan zelf de belijning op het laken aan te brengen.

Tevens geldt voor komende seizoen het volgende:

  • De opgegeven speeltafels voor de NPB competitie worden (één keer) gratis gekeurd. Herkeuringen (ook bij vervanging van het laken) blijven wel € 15,-- per tafel, te voldoen aan de keurmeester bij de (her-) keuring.
  • De NPB adviseert het Simonis 920 Powder Blue als laken. De volgende kleuren (op basis van Simonis 920 , of vergelijkbare kleuren bij andere lakens) zijn tevens toegestaan: Yellow Green – Blue Green – Englisch Green – Empire Green – Electric Blue.

Met vriendelijke groetjes,

Team NPB AFSLUITENDE PRIJSUITREIKING/FEESTAVOND 2023
VERSLAG SUPER WEEKEND NPB